Dwarsfluitles in Langedijk, Heerhugowaard en omgeving, Lesovereenkomst. - Dwarsfluitles in Heerhugowaard, Langedijk en omstreken door Monique Jansen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dwarsfluitles in Langedijk, Heerhugowaard en omgeving, Lesovereenkomst.

Lesovereenkomst
Algemene voorwaarden.

Lesovereenkomst instrumentale lessen.

1. De inschrijving van de doorlopende lessen blijft geldig tot een maand na schriftelijke opzegging.
De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij anders overeengekomen.

2. De betaling van de doorlopende instrumentale lessen gaat altijd in overleg en via de docent. Het kan op de volgende wijze plaatsvinden:
contant op de eerste les van de maand, of per bankoverschrijving vóór de eerste les van de maand.

3. De betalingstermijnen lopen vanaf september t/m augustus dus 12 termijnen per jaar.

(wanneer een leerling later inschrijft wordt het lesgeld berekend vanaf de startdatum).

4.De vakantieregeling van de praktijk loopt in principe gelijk aan die van het onderwijs in het algemeen. Het aantal lessen komt daarmee op 37 per seizoen.

5. Bij verzuim van een leerling blijft lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van een leerling wegens ziekte, blijven de lesgelden van de eerste vier lessen binnen dit verzuim verschuldigd.
Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier aansluitende lessen, is men geen lesgeld meer verschuldigd. (Hier volgt restitutie van reeds betaalde termijnen ná deze periode).

6. Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid of dringende familieomstandigheden, is het volle lesgeld verschuldigd tot maximaal twee keer per jaar. Na twee niet gegeven lessen is men geen lesgeld meer verschuldigd. Bij langdurige ziekte zal getracht worden een vervanger te zoeken.

7.  De docent verplicht zich tot het verzorgen van de lessen op de afgesproken tijd.

Als de docent niet in staat is een les te verzorgen ( ongeacht de oorzaak), zal hij proberen de les op korte termijn in te halen of het verschuldigde lesgeld terug te betalen m.u.v. de onder 5 genoemde redenen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu